Giỏ hàng

Phản biện

Thế Giới Này Căn Bản Không Quan Tâm Bạn Nỗ Lực Thế Nào, Chỉ Quan Tâm Đến Hiệu Quả Từ Sự Nỗ Lực Của Bạn
Thế Giới Này Căn Bản Không Quan Tâm Bạn Nỗ Lực Thế Nào, Chỉ Quan Tâm Đến Hiệu Quả Từ Sự...
Ai cũng mong muốn mọi người nhìn vào quá trình nỗ lực của mình để đánh giá chứ không phải một vài điểm số hay kết quả trên giấy...

Đọc nhiều

Từ khóa

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top