Giỏ hàng

BA CHIẾC THÙNG

Người thợ mộc nọ chặt một thân cây to để làm thành ba chiếc thùng.

Một thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều xa lánh.

Một thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều dùng.

Một thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều thưởng thức!

Thùng là như nhau, bởi vì đựng đồ khác nhau mà vận mệnh khác nhau.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top