Giỏ hàng

Câu Cá Bằng Cà Rốt

Có một chú thỏ con dùng cà rốt để câu cá. Ngày đầu tiên chú thỏ con đi câu cá, không thu hoạch được gì cả.

Ngày thứ hai chú đi câu, kết quả vẫn không đổi.

Ngày thứ ba, nó vừa mới đến nơi, một con cá lớn từ trong hồ nhảy lên, lớn tiếng quát: “Nếu như ngươi còn dám dùng cà rốt để làm đồ ăn cho cá, ta sẽ làm thịt ngươi.”
Những gì bạn cho đi đều là những gì bạn muốn cho, chứ nó chưa chắc đã là những gì mà đối phương muốn.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top