Giỏ hàng

MANG MỘT CHIẾC LY RỖNG LÊN ĐƯỜNG

Có người học trò đi theo một vị đại sư có tiếng để học đạo. Dù đã được chỉ dạy một thời gian dài nhưng người này vẫn không mấy tiến bộ. 

Ngày nọ, đại sư cầm bình trà rót vào cái chén trước mặt cho học trò. Chén trà đã đầy nhưng đại sư vẫn không ngừng rót. 

Người học trò cố gắng kiên nhẫn chờ đợi thêm nhưng cuối cùng cũng phải thốt lên:

- Sư phụ, đừng rót nữa. Chén trà không đựng thêm được nữa đâu.

Lúc này vị đại sư mới ngừng lại, bình thản đáp: “Đúng thế, không đựng được thêm nữa rồi. Con cũng vậy, nếu muốn học thêm nhiều điều hay lẽ phải thì trước tiên cần làm rỗng cái ly trong lòng mình đi đã. Đổ bớt đi thì mới có thể chứa thêm được.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top