Giỏ hàng

Vàng Hay Bùn, Thứ Nào Giá Trị Hơn

Một cao tăng hỏi: "Anh cho rằng vàng và một đống bùn, thứ nào giá trị hơn? Người cầu đạo đáp: Tất nhiên là vàng rồi. Vị cao tăng mỉm cười, nói tiếp: Vậy nếu anh là một hạt giống thì sao?

Rõ ràng, trên thế giới này không có gì là xấu, tốt tuyệt đối. chỉ cần phù hợp với bạn thì sẽ là tốt nhất

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top