Giỏ hàng

XẤU VÀ ĐẸP

Một hôm Đẹp và Xấu gặp nhau trên bờ biển và họ rủ nhau cùng bơi. Thế rồi họ cởi trang phục và cùng nhau bơi lội dưới nước. Sau đó, Xấu lên bờ lấy trang phục của đẹp mặc vào người rồi bỏ đi. Đẹp lên bờ không tìm thấy trang phục của mình nên đành mặc trang phục của Xấu rồi lên đường.

Vì vậy mà con người thường ngộ nhận Xấu là Đẹp, Đẹp là Xấu. 

Duy chỉ có một ít người đã từng nhìn thấy gương mặt của Đẹp và dù Đẹp mặc trang phục gì thì họ cũng nhận ra. Và có những người từng biết gương mặt của Xấu nên chẳng trang phục nào lừa nổi họ.

(Sưu tầm)

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top