Giỏ hàng

Làm Thế Nào Để Đọc Được Nhiều Sách Hơn?

Bạn cảm thấy chán ghét việc đọc sách. Thế rồi một ngày, có một cuốn sách khiến bạn thay đổi hoàn toàn quan niệm của mình về việc này. Bạn sẽ bắt đầu đọc sách khi và chỉ khi bạn nhận thức được những ảnh hưởng tích cực đáng kể của nó đến cuộc sống của bạn. Vậy làm thế nào để biết rằng đó chính là cuốn sách làm thay đổi bạn và làm thế nào để biết được cách đọc sách đúng đắn.

Hãy cùng xem video này nhé!

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top