Giỏ hàng

MỘT NỬA CỦA 13 LÀ 8

Tôi hỏi sinh viên thế này: “Một nửa của mười ba là bao nhiêu?”

Có người trả lời, “Sáu rưỡi”, tôi ghi lên bảng.

“Được rồi, còn gì là một nửa của mười ba nữa?”

Có người rụt rè: “Sáu phẩy năm?”

“Chính xác. Còn gì nữa?”

Và tất cả bọn họ đều trơ mắt nhìn tôi như những con bò nhìn xe qua đường.

“Thôi được”, lúc đó tôi nói, “Tôi muốn các bạn ghi nhớ suy nghĩ và cảm giác của mình ngay lúc này: rằng ông thầy này chắc bị điên, rằng chẳng có đáp án nào khác, rằng một nửa của mười ba là sáu rưỡi hoặc sáu phẩy năm mà thôi.”

“Còn bây giờ, hãy động não: Còn gì nữa là một nửa của mười ba?”

“Số một và số ba”, ai đó cuối cùng cũng trả lời với một nụ cười. Đó là bước đột phá.

“Bốn. Mười ba (trong tiếng Anh) có tám kí tự. Một nửa của tám là bốn.”

“Chính xác. Còn gì là một nửa của mười ba nữa?”

“Mười và ba.” Họ bắt đầu thấy hứng thú với trò chơi.

“Chính xác. Còn gì là một nửa của mười ba nữa?”

Một sinh viên tiến về phía bảng đen và viết chữ MƯỜI BA, sau đó xóa đi nửa dưới, chỉ vào phần còn lại và nói một cách đắc thắng, “Đây là một nửa của mười ba”.

“Chính xác. Còn gì là một nửa của mười ba nữa?”

Rồi chính sinh viên đó viết lại chữ MƯỜI BA, rồi sau đó xóa đi nửa trên và trả lời như trên. Thú vị ghê.

“Chính xác. Còn gì là một nửa của mười ba nữa?”


Một sinh viên khác làm y như sinh viên vừa rồi nhưng với con số 1 và 3 thay vì chữ MƯỜI BA. 

“Chính xác. Còn gì là một nửa của mười ba nữa?”

Một sinh viên khác lại lên bảng và làm y như sinh viên vừa rồi nhưng với chữ mười ba viết thường.

“Chính xác. Còn gì là một nửa của mười ba nữa?”

“Tám. Số Mười ba La mã là XIII. Nửa trên của nó là số tám.”

[...]

Các bạn có nhớ lúc ta mới bắt đầu như thế nào không? Làm thế nào mà các bạn nghĩ mình chỉ có thể có một đáp án đó? Giờ thì các bạn hiểu rồi đấy: Lúc nào cũng có một đáp án khác. Bạn chỉ phải tìm ra nó mà thôi.

(Trích “Một nửa của 13 là 8”, Jack Foster)

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top