Giỏ hàng

Triển Lãm Ảnh "Những Ngã Rẽ: Góc Nhìn Từ Châu Âu"

📍 Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA)
B1–R3, Vincom Mega Mall Royal City
72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
🕒 08.05.2021 > 12.06.2021
🕒 Khai mạc : 08.05.2021 - 10h00
Mở cửa tự do

Triển lãm giới thiệu tác phẩm của tám nhiếp ảnh gia đến từ tám quốc gia châu Âu do bộ phận văn hoá của các quốc gia tại Việt Nam đề cử. Triển lãm nhóm có mục tiêu mang tới những cảm quan và lăng kính cuộc sống đa chiều, hy vọng thu hẹp khoảng cách văn hóa và những mối quan tâm.

Qua các dự án được thực hiện tại Việt Nam và nhiều địa điểm khác, khán giả được dẫn dắt tới những ngã rẽ bất ngờ, được va chạm với nhiều cuộc đời khác nhau hay những ý tưởng dường như xa vời. Các tác phẩm vì thế cũng tạo không gian cho chúng ta suy ngẫm và tranh luận.

Nghệ sĩ tham gia: Nic Shonfeld (Anh), Roselena Ramistella (Ý), Malte Sanger (Đức), Thi My Lien Nguyen (Thuỵ Sĩ), Alexandre Garel (Pháp), Elodie Ledure (Bỉ), Victoria Siwik (Ba Lan), và Loes Heerink (Hà Lan).

-------

Exhibition "Unexpected paths: Viewpoints from Europe"

📍 Vincom Center for Contemporary Art (VCCA)
B1–R3, Vincom Mega Mall Royal City
72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
🕒 08.05.2021 > 12.06.2021
🕒 Opening: 08.05.2021 - 10h00
Free entrance

This exhibition features the work of eight photographers from eight different European countries. Each series is selected by the respective cultural department of their national representation, with the goal of introducing artworks capable of delivering a different perspective on standpoints and values, in the hope of bridging cultural and interest gaps.

Taken in Vietnam and foreign places, these works lead the audience down unexpected paths, introduce us to other people's lives, and to ideas that may seem distant. As a result, there is a space for us to ponder and debate.

Participating artists: Nic Shonfeld (UK), Roselena Ramistella (Italy), Malte Sanger (Germany), Thi My Lien Nguyen (Switzerland), Alexandre Garel (France), Elodie Ledure (Belgium), Victoria Siwik (Poland), and Loes Heerink (Netherlands).

----------
PhotoHanoi '21
Chương trình Photo Hanoi ‘21 do Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace khởi xướng nhằm kết nối công chúng với những khía cạnh đa dạng của nhiếp ảnh.
#LEspace #VCCA #Goetheinstitut #PhotoHanoi #UnitedKingdom #Italy #Germany #Switzerland #France # Belgium #Netherlands #Poland #photography #NicShonfeld #RoselenaRamistella #MalteSanger #NguyenThiMyLien #AlexandreGarel #ElodieLedure #VictoriaSiwik #LoesHeerink

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top