Giỏ hàng

Gặp gỡ: Sự Kiện Thơ SE SẼ CHỨ Hà Nội

◼️ Chủ nhật | Dimanche - 18.04.2021 - 09h00

◼️ Hội trường L’Espace | Auditorium de L'Espace

◼️ Diễn giả | Intervenants :
- Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp | Mme Nguyen Hoang Diep, réalisatrice
- NSND diễn viên Lê Khanh, NSUT diễn viên Lan Hương, Đỗ Kỷ, Chiều Xuân... | Mme Le Khanh, artiste, actrice ; Artistes émérites : Lan Huong, Do Ky, Chieu Xuan…
- Nhà nghiên cứu văn học Lưu Khánh Thơ | Mme Luu Khanh Tho, chercheuse en littérature
- Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên | M. Pham Xuan Nguyen, critique littéraire
- Đạo diễn Nguyễn Thước và các nghệ sĩ khác | M. Nguyen Thuoc, réalisateur et d’autres artistes

◼️ Vào cửa theo giấy mời | Entrée sur invitation
◼️ Link đăng ký:
https://forms.gle/NG6xQ7e2ZeggGvbx5
Se Sẽ Chứ là sự kiện thơ thường niên do đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp khởi xướng được tổ chức vào tuần 17 tháng 4 đúng sinh nhật của Lưu Quang Vũ. Thơ Lưu Quang Vũ là sợi dây mỏng nối liền ta với bạn, nó se sẽ dặn dò ta rằng thi ca làm cho mỗi chúng ta đẹp lên, cho tâm hồn chúng ta được nương tựa, và chữa lành. Di sản nghệ thuật của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh, tình yêu của họ, tinh thần của họ, là một cái cớ tuyệt vời để xui người ta lục lọi trí nhớ, đọc lại thơ, đọc tiếp thơ, nói với nhau về thơ.

"SE SẼ CHỨ" chiếu phim tài liệu của đạo diễn Nguyễn Thước về 2 cố nhà thơ, đọc các bài thơ và các lá thư tình của Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Phần đọc thơ do các nghệ sĩ diễn viên: Lê Khanh, Chiều Xuân, Lan Hương, Đỗ Kỷ... thể hiện. Sẽ có âm nhạc được sáng tác từ cảm hứng thi ca. Câu chuyện nghệ thuật về tinh thần thơ Lưu Quang Vũ sẽ do các nhà nghiên cứu văn học Lưu Khánh Thơ và Phạm Xuân Nguyên đảm trách. Se Sẽ Chứ cũng trưng bày các thẻ thơ của Lưu Quang Vũ và một số di cảo viết tay của ông.
------------
La rencontre autour du poète Luu Quang Vu est un événement annuel autour de la poésie initié par le réalisateur Nguyen Hoang Diep, qui se tient le 17 avril, à l’occasion de l'anniversaire du poète Luu Quang Vu. Ses poèmes, pareils à de fins fils, nous relient et nous rappellent que la poésie nous rapproche de la beauté et guérit nos cœurs brisés. L'héritage artistique de Luu Quang Vu - Xuan Quynh, leur amour et leur esprit constituent une excellente raison pour que nous fouillions dans nos souvenirs, relisions la poésie, et en parlions ensemble.

Cet événement comprend la projection d’un film documentaire réalisé par Nguyen Thuoc sur deux défunts poètes, la lecture de poèmes et de lettres d'amour de Luu Quang Vu - Xuan Quynh par les artistes: Le Khanh, Chieu Xuan, Lan Huong, Do Ky... et la musique inspirée de la poésie. Les chercheurs littéraires Luu Khanh Tho et Pham Xuan Nguyen nous raconteront une histoire artistique sur l'esprit de la poésie Luu Quang Vu. Des cartes de son poème et certaines de ses œuvres posthumes manuscrites seront également exposées.
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top