Giỏ hàng

Tọa đàm: Một Thế Kỷ Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam

◼️ Thứ Tư | Mercredi - 24.03.2021 - 18h00


◼️ Hội trường L’Espace | Auditorium de L'Espace


◼️ Diễn giả | Intervenants :
- Đoàn Ánh Dương, Nhà nghiên cứu Viện Văn học Việt Nam | Doan Anh Duong, chercheur à l'Institut de littérature du Vietnam.


- TS Bùi Trân Phượng, Nguyên Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, nhà quản lý và nghiên cứu giáo dục | Dr Bui Tran Phuong, ancienne directrice de l’Université Hoa Sen, chercheur en éducation.


- TS. Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội | Dr. Khuat Thu Hong, chef de l'Institut pour la recherche du développement social.


- Trần Ly Ly, NSƯT - Giám đốc Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam | Tran Ly Ly, artiste émérite, directrice de l'Opéra-Ballet National du Vietnam.


- Trang Hạ, MC, nhà văn | Trang Ha, écrivaine, modératrice de la séance.


◼️ Ngôn ngữ: Tiếng Việt | Langue de la conférence : vietnamien


◼️ Vào cửa tự do | Entrée libre
-------------------
Tọa đàm mong muốn trở thành một diễn đàn cho các diễn giả và cử tọa thảo luận về các bài học kinh nghiệm đấu tranh cho quyền phụ nữ, nữ quyền, đòi hỏi nam nữ bình quyền trong quá khứ và kết nối di sản tranh đấu ấy vào quá trình khẳng định vị thế, vai trò, ý thức tự vận động và vươn lên của phụ nữ Việt Nam trong thời đại cách mạng xã hội 4.0 hôm nay.

Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ và nhân dịp ra mắt sách Tự Lực văn đoàn với Vấn đề phụ nữ ở nước ta (Tủ sách Phụ nữ tùng thư - Giới và Phát triển). Tủ sách do nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam xuất bản trong những năm gần đây đã góp phần tích cực vào việc sưu tầm và tái công bố các dữ liệu liên quan đến phong trào phụ nữ Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ XX; đồng thời giới thiệu các phong trào nữ quyền trên thế giới ảnh hưởng đến phụ nữ và xã hội Việt Nam đương đại.
-------------------
Cette table ronde se veut une plateforme d'échanges et de débats sur les leçons et les expériences tirées de la lutte pour les droits des femmes, le féminisme et l'égalité entre les femmes et les hommes. Comment les mouvements féministes dans le monde influencent les femmes et la société vietnamienne contemporaine ? Quels sont le rôle, la place, les aspirations et les chances des femmes vietnamiennes dans la société 4.0 ?


Cette table ronde est organisée à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes et de la publication de l’ouvrage Tự lực Văn đoàn (Union Littéraire Autonome) et les femmes au Vietnam (Collection Femmes - Genre et Développement)

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top