Giỏ hàng

Cách Chọn Lựa Ý Tưởng Cho Bài Diễn Thuyết Theo “Hùng Biện Kiểu TED”

  1. Chọn lựa ý tưởng lan toả

Khi bạn gieo một mầm cảm hứng, bạn sẽ nhận lại được sự phản hồi. Ý tưởng lan toả tức là ý tưởng khơi gợi được sự chú ý của mọi người, thúc đẩy mọi người có suy nghĩ và quyết định hành động để thay đổi. Một ý tưởng lan toả đã cho bạn một bước đầu tốt đẹp.

  1. Tập trung chủ đề

Điều đó không có nghĩa chúng ta chỉ chọn một chủ đề mà chúng ta có thể tiếp cận một loạt chủ đề và chọn lựa một thông điệp nhất quán duy nhất muốn truyền tải. Nhưng cũng cần nhớ rằng chúng ta nên chọn lựa trọng tâm đừng “cố gắng gói ghém cả đời học hỏi vào một bài diễn thuyết”

  1. Xác định vai trò, mục tiêu của bản thân

Các bài phát biểu đến từ hầu như mọi tầng lớp xã hội. Với việc xác định rõ vai trò của mình trong các bài diễn thuyết thì chúng ta đã vạch ra một hướng đi cho mình. Bạn có thể nhận ra mình đóng nhiều vai hoặc một vai để có thể làm mới và sáng tạo.

  1. Kết nối các nhu cầu con người

Trong số 10 bài diễn thuyết được xem nhiều nhất trên TED, có 7 bài phát biểu tập trung truyền cảm hứng để mọi người thay đổi bản thân. Nghĩa là ai cũng có nhu cầu liên quan mật thiết đến bản thân, mong muốn được thay đổi và phát triển. Khi bạn biết cách kết nối những nhu cầu ấy của người nghe thì sẽ dành được sự tập trung ở họ.

  1. Hãy nói về chủ đề bạn say mê

Hãy nhớ rằng việc chúng ta quan tâm đến nhu cầu của người nghe là để tạo ra sự kết nối giữa chúng ta với họ. Điều đó không đồng nghĩa chúng ta chạy theo và trở nên “cẩn thận” quá mức. Tất nhiên khi chúng ta nói về một chủ đề ta say mê thì chúng ta sẽ có cách khiến nó trở nên thú vị.

Tổng hợp: Hải Yến - Bila Team

Ảnh: Lan Chi - Bila Team

Dăm ba cái thuyết trình sao làm khó được bạn khi đã biết 5 bước sau.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top