Giỏ hàng

Hãy Chọn Sống Tự Do

Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi thường tự hỏi: “Cuộc sống không có tự do thì sẽ thế nào nhỉ?”

Nhiều người nói, không có tự do cũng chẳng sao.

Đúng thế, giống như những người trong bệnh viện tâm thần đó, họ chẳng sao cả: Họ còn sống, còn uống những viên thuốc mình chán ghét, còn biết chơi bài cho qua ngày, họ chỉ phải nhận sự quản lí nghiêm khắc, không được xem thể thao, không thể ra ngoài.

Cuộc sống như vậy thì có sao chứ?

Hãy nhìn xung quanh chúng ta, những người mỗi ngày đều miễn cưỡng tới công sở, luôn lặp đi lặp lại cuộc sống của một ngày, họ chẳng phải cũng sống như những người trong viện tâm thần kia ư?

Sống như vậy nào có sao đâu.

Thế nhưng, khi một người hình thành tư tưởng “thế thì đã sao!”, “thế thì sao chứ!”, “có cố gắng thì cũng được gì!”, coi như người đó đã mất đi khát vọng tự do, mất đi niềm tin vào hi vọng rồi.

Trải qua mỗi ngày như họ, chỉ có thể gọi là “tồn tại”, chứ không thể coi là “sống”.

Tôi cho rằng, tự do là phải tự chịu trách nhiệm về bản thân, phải có kế hoạch lâu dài cho bản thân và phải đủ khả năng tự kiểm soát chính mình. Chỉ như vậy mới có thể thực sự sống cuộc đời này theo ý nguyện.

Đừng sợ không làm được, đừng sống cuộc sống mà mình không mong muốn. Tôi thấy rằng, tự do là phải có đủ tư cách và năng lực để nói “không” với những gì mình không thích, chứ không phải chỉ biết ngậm ngùi mỉm cười.

Tôi cũng cho rằng tự do là không ngừng đột phá sự kìm hãm của thế giới này đối với mình, giành lấy quyền hạn lớn hơn.

Và tôi cũng nhận ra, tự do chính là “sống cho hết mình, chết khỏi hổ thẹn”.
Mà những điều này, yêu cầu chúng ta phải rèn luyện suốt cả cuộc đời.
[trích Không nỗ lực đừng tham vọng - Lý Thượng Long]
---

Đúng vậy, tự do không có nghĩa là được làm điều mình thích, mà những gì mình không thích thì không cần làm. Tự do tức là mình có quyền làm chủ và chịu trách nhiệm về những việc mình đang làm chứ không phải là sống qua ngay theo lời chỉ dẫn của người khác. Chúng ta có tiếng nói riêng, có quyền được lựa chọn.
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top