Giỏ hàng

[Từ Điển NBT] Vỡ - Trưởng Thành Sau Ngàn Lần Tranh Đấu

VỠ/NBT/
TRƯỞNG THÀNH SAU NGÀN LẦN TRANH ĐẤU

Cách dùng: “Vỡ”: Mỗi người chúng ta ai ai cũng cần phải trưởng thành. Trưởng thành là khi bạn hiểu về chính mình, không ngừng tranh đấu và cũng là khi bạn đập “Vỡ” cái tôi cũ để tạo nên cái tôi mới trưởng thành hơn.

THAY ĐỔI ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

Có câu chuyện rất ý nghĩa như sau:
“Một người thấy con bướm non đang cố gắng vươn mình ra khỏi vỏ kén. Vì muốn giúp con bướm kia, người ấy đã tách đôi kén cho nói chui ra. Nhưng ngờ đâu, con bướm không chui ra được và mãi là con sâu.
Quá trình nỗ lực trải qua gian khó, dùng hết sức mà tách đôi chiếc kén là để con sâu giải phóng chất độc, từ đó hóa bướm. Bạn cho nó sự thoải mái ban đầu, nhưng lại khiến nó mất đi sức mạnh đối diện với thử thách lớn nhất đời.”

Con người cũng vậy, nếu chúng ta muốn đạt được hạnh phúc, muốn trưởng thành, chúng ta cũng cần quá trình tự lột xác từ trong chiếc kén của mình để bước ra.

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top